STRANKE IMAJO PRAVICO DO:

Prijaznega in spoštljivega sprejema.

Varovanja osebnih podatkov.

Pridobivanja vseh potrebnih informacij o pregledih, ki jih opravlja inštitut.

Pridobivanja vseh potrebnih informacij o strokovnosti zdravnikov in osebja.

OBRAZCI O STOPNJI ZADOVOLJSTVA: Paciente vabimo, da nam posredujejo svoje mnenje o kakovosti storitev našega inštituta z izpolnitvijo ustreznega obrazca o stopnji zadovoljstva, ki je na voljo v čakalnici in sprejemnici. Vprašalnik je anonimen, pacienti pa ga lahko izpolnijo tudi s svojim imenom in telefonsko številko, nato pa pustijo v ustreznem nabiralniku. Vprašalnike preverjamo ob koncu vsakega meseca in jih posredujemo zdravstvenemu direktorju.

STRANKA JE DOLŽNA:

Sodelovati z osebjem inštituta in spoštovati navodila za pravilno izvedbo pregledov. Pacientom svetujemo, čeprav to ni obvezno, da nam posredujejo napotnico in dokumentacijo že opravljenih pregledov.

Sporočiti, ali je noseča in nas obvestiti o morebitnih neželenih kontraindikacijah pred začetkom pregleda v skladu z navodili, ki so navedena v dovolilnici za opravljanje pregleda.

Da ne kadi in da ugasne mobitel, ko se zadržuje v prostorih inštituta.

Spoštuje termin dogovorjenega pregleda.

Preveriti osebne podatke in navedene zneske ob plačilu.

Nas pravočasno obvesti o preklicu dogovorjenih pregledov.

REKLAMACIJE IN PRITOŽBE:

Neposredno zdravstvenemu direktorju, ki je vedno prisoten v inštitutu med delovnim urnikom in je na voljo za razgovor.

S pismom, v katerem navajajo razloge za pritožbo in naslov, na katerega želijo prejeti odgovor.

Z izpolnitvijo ustreznega obrazca o stopnji zadovoljstva.

icona_ambulatorio

AMBULANTA

TRST – VIA BECCARIA 8
TELEFON +39 040 361721

icona_ambulatorio

DELOVNI URNIK

OD PONEDELJKA DO PETKA
08.00 – 18.00

icona_appuntamenti

IMENOVANJA

TELEFON / AMBULANTA
TERMIN V ROKU 24 OZIROMA 48 UR